Blog Post Image

ผู้บริหารและทีมงานนำสิ่งของมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ทาง บริษัท แอบโซลูท เวล บีอิ้ง กรุ๊ป จำกัด นำโดย คุณนัฏฐาพร อนุวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับทีมงาน ได้มอบ Aino สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 500 ขวด และน้ำยาฆ่าเชื้อ ECAS4 จำนวน 50 ขวด พร้อมด้วยสิ่งของจำเป็น มอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากร โดยมีอาจารย์และทีมงานผู้ดูแลพร้อมด้วยเด็ก ๆจากมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือร่วมใจและเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ และขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน