Blog Post Image

กิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาลราชวิถี

ทาง บริษัท แอบโซลูท เวล บีอิ้ง กรุ๊ป จำกัด ได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ Aino จำนวน 1,000 ขวด และน้ำยาฆ่าเชื้อ ECAS4 จำนวน 100 ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยของ โรงพยาบาลราชวิถีโดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือร่วมใจและเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ และขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน