25 มิถุนายน 2563
ผู้บริหารและทีมงานนำสิ่งของมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ทาง บริษัท แอบโซลูท เวล บีอิ้ง กรุ๊ป จำกัด นำโดย คุณนัฏฐาพร อนุวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับทีมงาน ได้มอบ Aino สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 500 ขวด และน้ำยาฆ่าเชื้อ ECAS4 จำนวน 50 ขวด..

อ่านเพิ่มเติม
16 มิถุนายน 2563
กิจกรรม CSR ณ โรงพยาบาลราชวิถี

ทาง บริษัท แอบโซลูท เวล บีอิ้ง กรุ๊ป จำกัด ได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ Aino จำนวน 1,000 ขวด และน้ำยาฆ่าเชื้อ ECAS4 จำนวน 100 ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยของ โรงพยาบาล...

อ่านเพิ่มเติม
5 มิถุนายน 2563
กิจกรรม CSR ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้มีผู้ที่มีความต้องการน้ำยาฆ่าเชื้อและสเปรย์แอลกอฮอล์อยู่เป็นจำนวนมาก ทาง บริษัท  แอบโซลูท เวล...

อ่านเพิ่มเติม